Cena

Cena


Jde o unikátní zakázkovou práci s použitím drahých kovů, jako jsou bílé zlato, žluté zlato a platina, a to na všechny části mechanismu včetně pružin a šroubů, jedná se o jedinečný výrobek v dnešní době vymykající se standardu. Cena za cvikr, resp. mechanismus s demo skly bez použití drahých kamenů začíná na 2.300 €, resp. 57.000,- Kč bez DPH.
Výběr optiky jako takové závisí na požadavku a potřebě každého zákazníka.

S použitím drahých kamenů se cena odvíjí od druhu kamenů, jejich velikosti, čistoty, náročnosti zasazení apod.

Veškeré údaje o materiálech použitých na výrobě mechanismu, včetně výrobního čísla jsou uvedeny v certifikátu, který je přikládán ke každému kusu.

Každý hotový výrobek je dodáván v originální a nezaměnitelné, ručně zhotovené dřevěné kazetě.